نیوفایلز

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید

پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی

پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی

جهت اخذ درجه کارشناسی

اهدای گامت و جنین

بخشی از فهرست مقاله:

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

فصل اول : تعاریف و کلیات

شرایط صاحبان جنین

تشریفات اهداء جنین

الف) دیدگاه عرفی

الف) نظر قانون مدنی و فقها

۳) اعتبار اماره فراش

۱) عدم وقوع نزدیکی

الف – اهلیت تمتع

۱-۲ در حالت اهدای جنین

۱) مفهوم حضانت

۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت

۳) ماهیت حقوقی حضانت

۱) اهدای گامت

– صغیر

۴- الزام به نفقه (انفاق)

۱- امام خمینی (رحمه الله)

۲- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)

۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام

اقسام قرارداد

۳- مشروعیت جهت

۱-۴) مورد معامله

۱) فقدان مالیت عرفی

۲) فقدان ملکیت

۲) اذن

۳) صلح

و… 

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دسته: حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸

                                                                 

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

تاریخ ارسال: جمعه 12 آذر 1395 ساعت 09:47 | چاپ مطلب 0 نظر

پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

جهت اخذ مدرک کارشناسی

تعلیق مراقبتی

بخشی از فهرست مقاله:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات

فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت

تعریف تعلیق اجرای مجازات

خصوصیات تعلیق مجازات

تعلیق

سابقه تاریخی تعلیق مجازات

سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق

اهداف تعلیق مجازات

شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن

،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات

شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات

قلمرو اعمال تعلیق مجازات

آثار تعلیق اجرای مجازات

تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION

شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن

تعریف تعلیق توام با مراقبت

ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت

عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق

مطالعه تطبیقی در خصوص سازمان تعلیق مراقبتی و ملاک شایستگی مجرم

ملاک شایستگی برای اعطای تعلیق مراقبتی

و…

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان ” بدین شرح است:

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.

پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.

بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.

در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین بویژه مجرمین جوان و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله

مقدمه :

 اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.


مشخصات مقاله:

عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان

دسته: حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۴۰

                                                                            

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

تاریخ ارسال: جمعه 12 آذر 1395 ساعت 09:41 | چاپ مطلب 0 نظر

پایان نامه بررسی روابط عمومی ایران و جهان

پایان نامه بررسی روابط عمومی ایران و جهان

جهت اخذ درجه کارشناسی

روابط عمومی ایران و جهان

بخشی از فهرست مقاله:

تعریف روابط عمومی

فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی

فصل دوم – انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان

هدف

اهداف انجمن های روابط عمومی

اهداف انجمن های روابط عمومی

انواع روابط عمومی

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی

انجمن های روابط عمومی در جهان

انجمن های بین المللی روابط عمومی

و… 

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پایان نامه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان ” بدین شرح است:.

تعریف روابط عمومی:

جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.

رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.

تاکنون در هزاران مقاله کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم که نویسندگان و اندیشمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.

تقریبا ۱۰۲ سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریکا و ۴۹ سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یکی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یک پدیده نوین و نبود الزام ها و شروطی است که استقرار و حیات این پدیده را غیرممکن می‌سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می‌کند.

هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان کسانی که می‌خواهند کالا و خدماتی را بفروشند و آنانی که مایلند آنها را خریداری کنند.روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می‌سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می‌کند.

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: روابط عمومی در ایران و جهان

دسته: مدیریت روابط عمومی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶۷

                                                     

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


تاریخ ارسال: جمعه 12 آذر 1395 ساعت 09:29 | چاپ مطلب 0 نظر

پروژه مشتری مداری و CRM

                                پروژه مشتری مداری و CRM

                                                      جهت اخذ درجه کارشناسی

بخشی از فهرست مقاله:

تعریف CRM

سابقه CRM

بازاریابی سنتی دیگر کارایی ندارد

مشتری محوری: نقطه شروع

سیکل دوره حیات ارتباط با مشتری

در زمینه بازاریابی

در زمینه فروش

در زمینه تجارت الکترونیکی

در زمینه خدمات ۱

CRM و بازاریابی الکترونیکی

PRM مکمل CRM

و … 

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پروژه CRM و مشتری مداری ” بدین شرح است:

مفاهیم CRM یا مدیریت ارتباط مشتری جدید نیست. امروز بر اساس همین مفاهیم چگونگی کار و ارتباط با مشتریها در دراز مدت را جهت کسب سود آوریهای بیشتر فرار می گیرند. شرکتها برای انجام این مهم سرمایه گذاری وسیعی را پذیرفته و هزینه می کنند. مشتری به خدماتی که دریافت می کند. آگاه است و بر اساس تجارب و اطلاعات خود با پول موجودیش آنرا انتخاب می کند.

گر چه ممکن است مفاهیم مدیریت ارتباط مشتری به انسانهای اولیه و اولین معاملات بین انسانها برگردد, اما اصطلاح CRM از نیمه دهه ۱۹۹۰ پدید آمد. CRM یک راهکار تجاری از طریق نرم افزار و فنونی است که برای کمک بیشتر به مدیریت موثر ارتباطات مشتری که در کانالهای مستقیم و غیر مستقیم مرتبط شده اند. می باشد . بر اساس پیش بینی های اعلام شده در سالهای آینده بیش از ۲۰ میلیارد دلار در بکار گیری فن آوری CRM, علاوه بر آنچه تا کنون هزینه شده, هزینه خواهد شد. 

پس این سوال پیش می آید که CRM چیست که این همه سرمایه گذاری و توجه را به خود جلب نموده است. البته به دلیل گستردگی مفاهیم CRM شاید تعریف هر متخصص و مشاوری از CRM متفاوت باشد.

مدیریت ارتباط مشتری یا CRM یک استراتژی تجاری برای انتخاب و مدیریت ارتباطات موثر با مشتری برای سود آوری بیشتر است. در CRM نیاز به دیدگاه عملی مشتری محوری و فرهنگی است که موجب پشتیبانی از بازاریابی موثر یا به قولی جنگ بازاریابی و فرآیندهای فروش و خدمات می گردد. نرم افزارها و سیستم های CRM موجب مدیریت موثرتر ارتباط مشتری می شوند. CRM در عمل نشان می دهد که سازمانی که از این فن آوری استفاده می کند دارای رهبری, استراتژی و فرهنگ درستی است.

امروزه آشنایی با اصطلاحاتی از قبیل eCRM CRM,E-commerce, E-Business,Web و امثال آنها نشانه حضور فکری و آگاهی در جامعه امروز و عصر اطلاعات است. CRM یا مدیریت ارتباط مشتری یک فن آوری ضروری برای اداره و توسعه سازمانهای خدماتی و تولیدی است. مدیریت ارتباط مشتری خود به نوعی یک محیط جدید است و در دنیای هیاهوها و واقعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده ضمنا به سرعت در حال رشد است. ارتباط با مشتری چیز جدیدی نیست.

مشخصات مقاله:

عنوان :CRM و مشتری مداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۳۹

                                                   

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

تاریخ ارسال: یکشنبه 7 آذر 1395 ساعت 10:20 | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

            بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

                                                جهت اخذ درجه کارشناسی

نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

بخشی از فهرست مقاله:

فصـل اول

کلیــات تحـقیـق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ ضرورت تحقیق

۳-۱ اهمیت موضوع

۴-۱ بیان مسئله تحقیق

۵-۱ استفاده کنندگان از این تحقیق

۶-۱ فرضیات تحقیق

۷-۱ قلمرو تحقیق

فصــل دوم

ادبیات نظری تحـقیــق

۱-۲ ادبیات نظری تحقیق

۱-۱-۲مرور ادبیات تحقیق

۲-۱-۲ گرینبرگ و همکاران

۲-۲ تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی

۳-۲ مفاهیم وتعاریف وجوه نقد

و…  

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام ” بدین شرح است:

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

 ۲-۱ ضرورت تحقیق

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست    می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۰مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۱۰۰

                                                             

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

تاریخ ارسال: یکشنبه 7 آذر 1395 ساعت 10:14 | چاپ مطلب 0 نظر

پروژه بررسی آشنایی با مفاهیم حسابرسی

                        پروژه بررسی آشنایی با مفاهیم حسابرسی

                                                         جهت اخذ درجه کارشناسی

بخشی از فهرست مقاله:

بخش اول- تاریخچه حسابرسی در ایران

تاریخچه حسابرسی در ایران

بخش دوم- معرفی حسابرسی

تعریف حسابرسی

انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسسات حسابرسی

هدف حسابرسی

بخش سوم- جامعه حسابداران رسمی ایران

هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران

چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران

ارکان جامعه حسابداران رسمی‌

نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران

الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایران

ب) هیأت مدیره

کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران

پ) هیأت عالی نظارت

مؤسسات حسابرسی:

رتبه‌های کارکنان شاغل در حرفه حسابرسی

بخش چهارم- اصول حسابرسی

اصول کلی حسابرسی

دامنه حسابرسی

معیارهای مرتبط با استقلال حسابرسان

طرح حسابرسی

و…  

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه آشنایی با مفاهیم حسابرسی ” بدین شرح است:

.

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته نوین، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است. علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم‌های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی‌کرده است. وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین اصول و ضوابط حسابداری حسابرسی و قوانین مالیاتی نیز حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم انداز آتی آن حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجموع عمومی‌هر شرکت سهامی‌یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی‌شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارش به مجمع عمومی‌صاحبان سهام در سال بعد بدهد.

 

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: آشنایی با مفاهیم حسابرسی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۱۰۸

                                                                 
نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.
پشتیبانی سایت میهن همکار
شماره تماس:
۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)
تاریخ ارسال: یکشنبه 7 آذر 1395 ساعت 10:07 | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی و معرفی روش سنجی

                          پروژه بررسی و معرفی روش سنجی

                                                جهت اخذ درجه کارشناسیبخشی از فهرست مقاله:

فصل اول

معرفی روش سنجی

مقدمه

تاریخچه روش سنجی

توسعه‌ی فعالیتهای مطالعه‌ی روش توسط گیلبرت‌ها

اهداف مطالعه‌ی کار

منافع ناشی از مطالعه‌ی کار

کاربرد روش‌سنجی و کارسنجی در امور اداری و تولیدی

مطالعه‌ی روش

موضوعات مطالعه‌ی روش

دستورالعمل کلی

مراحل مطالعه‌ی روش

 تاریخچه روانکاوی

فصل دوم

معرفی شرکت نفت بهران

تاریخچه‌ی شرکت نفت بهران

اهم وظایف روغنهای روان ساز

ویژگی ‌های روغن‌های روانساز

روش تولید روغن‌های روانساز

نوع محصولات تولیدی

پالایش‌ روغن ‌تهران ‌(شرکت‌ سهام ‌عام)

واحدهای جانبی

فعالیت‌های آزمایشگاهی، پژوهشی و کیفی

بررسی عملکرد شرکت به وسیله‌ی محاسبه‌ی نسبت‌های مالی

فصل سوم :

چگونگی درخواست خرید و روش پرداخت آن

انواع درخواست خرید

و…  

                                    

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی و معرفی روش سنجی” بدین شرح است:


هدف هر موسسه تولید کالا و خدمات به اقتصادی‌ترین شیوه‌ی ممکن است. به منظور تحقق چنین هدفی لازم است روشهای انجام کار طراحی و در عمل به اجرا درآیند. روشهایی که ضمن حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار در محیط کار، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول را به دنبال داشته باشند. همچنین برای برنامه‌ریزی تولید و نیروی انسانی، برآورد هزینه تولید، نظارت بر حسن انجام کار، تعیین زمان تحویل کالا به مشتری و برقراری نظام پرداخت دستمزد و حقوق بر اساس میزان کار، ضرورت دارد زمان‌های استاندارد را برای هر یک از کارها و فعالیت‌هایی که لازمه‌ی تولید عملیات می‌باشند، مشخص شوند.

مطالعه‌ی کار ۱: به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که با مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل روشهای موجود انجام کار بهبود آنها و تعیین زمانهای استاندارد برای انجام کار بهبره‌وری و کارآیی سازمان کمک می‌کند.

روش سنجی۲ :  به ثبت، و بررسی سیستماتیک روشهای موجود انجام کار با نگرشی انتقادی پرداخته و راهها و روش‌هایی موثرتر، ساده‌تر، و اقتصادی‌تر را برای انجام کار به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری در موسسه طراحی و پیشنهاد می‌کند.

کار سنجی۳ : به مجموعه روش‌هایی که به منظور بررسی و تعیین زمان لازم برای این که یک کارگر واجد شرایط بتواند کار خاصی را در سطح معینی از عملکرد انجام دهد گفته می‌شود.

درباره‌ی مطالعه‌ی کار و دامنه آن گه‌گاه استنباط‌های غلطی می‌شود؛ برخی از افراد فقط به یکی از جنبه‌ی آن یعنی مطالعه‌ی زمان توجه دارند و گاهی اوقات آن را با برنامه‌ی دستمزد   انگیزش معدل می‌دانند و یا مطالعه‌ی کار را صرفاً در بنگاه‌های بزرگ صنعتی که دارای تولید انبوه می‌باشند، قابل استفاده می‌دانند. در حالی که مطالعه‌ی کار می‌تواند در کلیه بنگاهها اعم از کارخانه‌ها، مزارع، ادارات، بانک‌ها، رستوران‌ها، هتلها، سوپر مارکت‌ها، پمپ بنزین‌ها و تعمیر‌گاهها کاربرد داشته باشد.

مطالعه‌ی کار به مدیریت کمک می‌کند تا علل مشکلات و مسائل را در سازمان خود به خوبی درک کرده و بتواند در جهت بهبود روشها و تقلیل زمان انجام کار به منظور افزایش بهره‌وری و کارآیی اقدامات لازم را انجام دهد.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی و معرفی روش سنجی

دسته: حسابداری-مدیریت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۷۸

                                                                 

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آذر 1395 ساعت 12:58 | چاپ مطلب 0 نظر

پایان نامه حسابداری دولتی ، موانع و راهکارها

                           پایان نامه حسابداری دولتی ، موانع و راهکارها

                                                       جهت اخذ درجه کارشناسی


حسابداری دولتی

بخشی از فهرست مقاله:

فصل اول

۱-۱) مقدمه

۱-۲) طرح مسئله

۱-۳) هدف تحقیق

۱-۴) اهمیت موضوع

۱-۵) فرضیه های تحقیق

۱-۶) پیشینه تحقیق

۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

فصل دوم

۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی

۲-۳) مبنای حسابداری

۲-۳-۱) مبنای نقدی

۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل

۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی

۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده

۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده

۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی

۲-۴-۱) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی

۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل

۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل

۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه

۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل

۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای

۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

۲-۴-۶) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای

۲-۴-۸) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه

۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه

و… 

                                                    

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه حسابداری دولتی ، موانع و راهکارها ” بدین شرح است:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور اراده مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: حسابداری دولتی، موانع و راهکارها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۲۲

                                                

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آذر 1395 ساعت 12:51 | چاپ مطلب 0 نظر

اثرات تجدید ارزیابی در حسابداری مدیریت

                          پایان نامه اثرات تجدید ارزیابی در حسابداری مدیریت

                                                                        جهت اخذ درجه کارشناسی


بخشی از فهرست مقاله:

اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف گزارشگری مالی

تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان

حسابداری تغییر سطح قیمتها در ایالات متحده امریکا

حسابداری تغییر قیمتها در استرالیا و کانادا

هدفهای حسابداری در بکارگیری شیوه‌ها و تدابیر جایگزین

تدابیر حسابداری

سود، تعریف و مفاهیم

سود حسابداری

تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

سود لذت روحی

مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه

مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی

رابطه نگهداشت سرمایهو بازده سرمایه و برگشت سرمایه

حسابداری قیمتهای تاریخی تعدیل شده با استفاده از شاخص عمومی قیمتها (HC/CD)

تجزیه و تحلیل روشها و تدابیر حسابداری در شرایط تورمی

اقلام پولی و اقلام غیرپولی

تعدیل و ارائه مجدد بر حسب واحد پول ثابت

قیمت گذاری مستقیم

اقلام پولی و سود یا زیان قدرت خرید

طبقه‌بندی اقلام پولی و غیر پولی

حسابداری به ارزش طلا (Gold Value Accounting)

و… 

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اثرات تجدید ارزیابی در حسابداری مدیریت ” بدین شرح است:

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت  وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمده اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

۱- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین   و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

۲- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

۳- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

۴- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

۳    اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

هدف تحقیق حاضر بررسی  اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی  در شرکت نمونه بطور  جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی

دسته: حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پایان نامه: ۲۰۰

                                                            

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آذر 1395 ساعت 12:45 | چاپ مطلب 0 نظر

روش تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

                     پایان نامه روش تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

                                                      جهت اخذ درجه کارشناسی


صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاریبخشی از فهرست مقاله:

مقدمه

فصل اول کلیات تحقیق

صورت‌های مالی تلفیقی

مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی

الزام صورت‌های مالی تلفیقی

کنترل (تسلط)

ارائه صورت‌های مالی تلفیقی

معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی

ثبت تحصیل

حسابداری سرمایه‌گذاری بعد از تاریخ تحصیل

تخصیص مازاد در سال‌های بعد از سال تحصیل

روش بهای تمام شده

بهای تمام شده مستقیم و غیرمستقیم

تخصیص بهای تمام شده خرید

تعیین بهای تمام شده شرکت تحصیل شده

روش ارزش ویژه

حذف روش ارزش ویژه

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

دلایل تجدیدنظر در استاندارد

تعاریف

دامنه کاربرد

دامنه صورت‌های مالی تلفیقی

داد و ستد کالا بین شرکت‌های وابسته

حساب تقسیم سود ویژه تلفیقی

فروش کالا یا انتقال آن از شرکت‌های فرعی به شرکت‌های اصلی

شمول صورت‌های مالی تلفیقی

صورت‌های مالی تلفیقی شریک خاص

کنترل موقت

محدودیت‌های بلندمدت

خروج از شمول صورت‌های مالی تلفیقی

تعریف واحد تجاری فرعی

موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق

ترتیب مجدد اقلام حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی

و… 

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه روش تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری ” بدین شرح است:

به علت گسترش دامنه فعالیت واحدهای اقتصادی و در پاسخگویی به نیازهای مختلف فنی، مالی و علمی، شرکت‌های بزرگ با خرید سهام شرکت‌های کوچکتر توانایی خود را گسترش داده و شرکت‌های بزرگتر فعالیت‌های گوناگون را فراهم می‌آورند. با گسترش گروه شرکت‌ها و پدید آمدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مسأله تلفیق صورت‌های مالی این واحدهای اقتصادی مطرح گردید. مطابق استاندارد شماره ۱۸ ایران تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی از سال ۱۳۸۰ الزامی گردیده است.

تحقیق حاضر به بررسی نحوه تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری پرداخته است که برای انجام این بررسی ابتدا به تعریف صورت‌های مالی تلفیقی و مبانی، الزام و ارائه این صورت‌ها و نحوه ثبت و حسابداری آنها پرداخته شده است. از اینرو ابتدا با بررسی استانداردهای حسابداری ۱۸ و ۱۹ مطالبی درخصوص تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شده است. سپس با بررسی استانداردهای حسابداری بین‌المللی و ایران چگونگی استفاده از این استانداردها با ذکر مثال‌هایی ارائه گردیده است.

در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به‌منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی‌ آورده‌اند. این واحدها، هدف هم‌افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل‌دهنده آن را دنبال می‌کنند که عموما” در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری حاصل می‌شود. چنانچه از ترکیب دو یا چند شرکت، یک شخصیت اقتصادی واحد شکل بگیرد، تلفیق اطلاعات مالی شرکت‌ها در قالب یک مجموعه صورت‌های مالی مجزا ضرورت پیدا می‌کند. این فرض وجود دارد که صورت‌های مالی تلفیقی معنا و مفهوم بیشتری از چند صورت مالی جداگانه دارد و اگر در گروهی از شرکت‌ها یکی بر دیگری کنترل مالی داشته باشد، این صورت‌ها اطلاعات مالی را به نحو مطلوبتر ارائه می‌کند.

صورت‌های مالی تلفیقی از زمانی رایج شد که این باور پدید آمد که مرزهای بین شخصیت‌های اقتصادی جداً باید نادیده گرفته شود تا بتوان عملیات تجاری گروهی از واحدای تجاری به هم وابسته را به عنوان یک کلیک اقتصادی و مالی گزارش کرد.

هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورت‌های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نماید.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی نحوه تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری.

دسته: مدیریت و حسابداری

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۷۰

                                                                    

نیوفایلز با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 4 آذر 1395 ساعت 12:39 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 252 )
   1      2     3     4     5      ...      26   >>
صفحات